สมัครในนามบุคคล (ผู้รักษาประตู)

  • อัพโหลดภาพบัตรประชาชน
หมายเหตุ
  • บริษัท สปอร์ตไทย-บาวาเรีย จำกัด เป็นบริษัท ใหม่ ที่ก่อตั้งด้วยความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มวังขนายและ สโมสร บาเยิร์นมิวนิก โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดการ ให้ ความรู้ทางด้านกีฬา และ จัดกิจกรรม ทางการตลาด

  • - ข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทางบริษัท สปอร์ตไทย-บาวาเรีย จำกัด จะเป็น ผู้จัดเก็บอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล เช่น ชื่อ ,ที่อยู่,อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ และ ทางบริษัทสามารถทำการแชร์ข้อมูลให้กับทางสโมสร บาเยิร์น มิวนิค เพื่อที่จะทำการติดต่อและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานในอนาคต ยกเว้น แต่ผู้สมัครไม่ยินยอมให้ทางสโมสร บาเยิร์น มิวนิกใช้ข้อมูลข้างต้น สามารถ ติดต่อ ได้ที่ detenschutz@fcb.de

  • - ผู้สมัคร รวมถึงครอบครัวแลผู้ติดตามยินยอมให้บันทึกภาพ โดยผู้จัดจะเป็นผู้พิจารณาภาพที่จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

  • - หากมีการตรวจพบในภายหลังว่าหลักฐานและ/หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิในการรับคัดเลือกครั้งนี้ไม่ว่าผู้สมัครจะผ่านการคัดเลือกหรือไม่