รายละเอียดโครงการ

โครงการ FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง สโมสรฟุตบอลบาร์เยิร์น มิวนิค สโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเยอรมนี ร่วมกับ บริษัทสปอร์ตไทย-บาวาเรียจำกัดและกลุ่มวังขนายในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งโครงการ FC BAYERN YOUTH CUP ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมีเยาวชน กว่า 10,000 คนผ่านโครงการนี้ ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ 2 สมัยติด และเป็นประเทศแรกในเอเซียที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้เป็นผลสำเร็จ อีกทั้งยัง ได้รางวัล เหรียญทอง ในประเภท โครงการสุดยอดการพัฒนาเยาวชนในประเทศไทย จาก SPIA ASIA AWARD 2018 มาในปีนี้ ทางบริษัทและกลุ่มวังขนาย ยังคงสานต่อเจตนารมณ์เดิมที่ต้องการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬาฟุตบอล และหาตัวแทนเยาวชนไทยเพื่อเข้าแข่งขันในรายการ FC BAYERN WORLD FINAL YOUTH CUP 2019 ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

ในโครงการแบ่งออกเป็นรอบคัดเลือกจำนวน 7 สนามจาก 6 จังหวัดทั่วประเทศกว่า 3,000 คน ซึ่งในแต่ละสนาม จะมีเยาวชนถูกคัดเลือกสนามละ 10-15 คน รวมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศเป็นจำนวนประมาณ 100-120 คน เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบ National Final ณ สนามกีฬาไทย ญี่ปุ่น ดินแดง ใน วันที่ 9 มีนาคม 2562

ในการคัดเลือกรอบ National Final ทางเราได้รับเกียรติจาก Brand Representative จากสโมสรฟุตบอลบาร์เยิร์น มิวนิค เป็นผู้มาคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ World Final Youth Cup 2019 ณ สนาม อลิอันซ์ อารีน่า, เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ไนจีเรีย, สิงคโปร์, จีน, เยอรมนี, โปแลนด์, โคลัมเบีย และอินเดีย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสงเสริมและให้โอกาสเยาวชนไทยที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้ ฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะกีฬาฟุตบอลกับทีมโค้ชมืออาชีพจากประเทศเยอรมนี
 2. เพื่อร่วมพัฒนาและสร้างนักกีฬาฟุตบอลชาวไทย สู่การแข่งขันฟุตบอลระดับโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เยาวชนเพศชาย ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2546 ( 1 January 2003) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 (31 December 2004) เท่านั้น
 2. มีทักษะพื้นฐานและรักการเล่นกีฬาฟุตบอล
 3. เป็นผู้ที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

รูปแบบการสมัคร

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

แบบที่ 1
 • สมัครเป็นทีมๆ ละ 7 คน ไม่รวมผู้รักษาประตู ขอให้ส่งรายชื่อผู้รักษาประตูแยกต่างหาก
 • ในแต่ละโรงเรียน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่ส่งเข้าคัดเลือก
 • มีครูฝ่ายพละ, โค้ช หรือผู้ปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง
แบบที่ 2
 • สมัครเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือก (ทางทีมงานจะทำการจัดทีมให้เองในวันคัดเลือก)
*** หมายเหตุ ***

เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนลงสมัคร

ช่องทางรับสมัคร

 1. สมัคร online ได้ที่ www.fcbayernyouthcupthailand.com
 2. สมัคร ณ สนามที่จัดทำการคัดเลือก ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.30 น.
*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-7161790 หรือ 091-786-2258 ***

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบยืนยันตอบรับการสมัคร (ในกรณีสมัคร online) หรือ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือก FC Bayern Youth Cup Thailand 2019 (สามารถรับได้ที่หน้างาน)
 2. เอกสารระบุตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรนักเรียน, สำเนาใบสูติบัตร หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ (ฉบับจริง)
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

*** หมายเหตุ ***

หากมีการตรวจพบภายหลังว่าหลักฐาน และ/หรือข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐาน ประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ถึงแม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม

****ในวันคัดตัว ให้ผู้สมัครนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียนมาด้วยทุกสนาม****

เป้าหมายการรับสมัคร

สนามคัดเลือกในภูมิภาคทั่วประทศ จำนวน 6 จังหวัด 7 สนามๆ ละ 60 ทีม หรือประมาณ 300-400 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน

รูปแบบการคัดเลือก

รูปแบบการคัดเลือกจะแบ่งเป็น

1. รอบคัดเลือก (Qualified) ทั่วประเทศ จำนวน 7 ครั้งใน 6 จังหวัด ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 2 มีนาคม 2562
กิจกรรมคัดเลือกรอบแรก
 • ผู้ร่วมคัดเลือกจะลงทำการแข่งขันทีมๆละ 7 คน ไม่รวมผู้รักษาประตู
 • ผลการแข่งขันไม่มีผลต่อการคัดเลือก
 • ผู้เล่นในแต่ละทีมจะมีโอกาสได้ลงเล่น 2 เกมส์ๆ ละ 10-13 นาที (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทีมสตาฟโค้ช)
 • ผู้เล่นที่มีทักษะดีจะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบ2 ต่อไป จำนวนไม่เกิน 60 คน
กิจกรรมคัดเลือกรอบสอง
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีโอกาสลงทำการแข่งขันในรอบสองจำนวน 2 เกมส์ๆ ละ 10-13 นาทีูู
 • ผู้เล่นที่มีทักษะดีจะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (National Final) จำนวนไม่เกิน 20 คน ในแต่ละสนาม
การคัดเลือกผู้รักษาประตู
 • โค้ชผู้รักษาประตู 2 ท่าน จะทำการทดสอบ ผู้สมัคร แยกต่างหากจากผู้เล่นตำแหน่งอื่น
 • โค้ชผู้รักษาประตู เป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือก ผู้สมัครเข้าสู่รอบต่อไป
2.การคัดเลือกรอบสุดท้ายของประเทศไทย (National Final) วันที่ 9 มีนาคม 2562 (สนาม ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง)
กิจกรรมคัดเลือกรอบแรก
 • ผู้ผ่านเข้าคัดเลือกรอบสุดท้ายจะถูกแบ่งออกเป็นทีมๆ ละ 7 คน ไม่รวมผู้รักษาประตูู
 • สมัครแต่ละคนจะได้ลงเล่น 2 เกมส์ๆ ละ 10 นาที
 • ผู้เล่นที่มีทักษะดีจะถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบ2 ต่อไปจำนวนไม่เกิน 50 คน
กิจกรรมคัดเลือกรอบสอง
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะมีโอกาสลงทำการแข่งขันในรอบสองจำนวน 2 เกมส์ๆ ละ 10-15 นาที
 • ผู้เล่นที่มีทักษะดีที่สุด 10 - 15 คน ผ่านเข้ารอบ เข้าแค้มป์เก็บตัวที่ไทย
การคัดเลือกผู้รักษาประตู
 • โค้ชผู้รักษาประตู 2 ท่าน จะทำการทดสอบ ผู้สมัคร แยกต่างหากจากผู้เล่นตำแหน่งอื่น
 • โค้ชผู้รักษาประตู เป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือก ผู้สมัครเข้าสู่รอบต่อไป
*** หมายเหตุ ***
 • ในการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นในทีมที่ชนะ
 • ทางทีมโค้ชจะคัดเลือกผู้สมัครโดยพิจารณาจากความสามารถและทักษะของนักกีฬาที่เข้าร่วมทดสอบ ในทุกๆ รอบของการทดสอบ
 • คำตัดสินของโค้ชและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และจะไม่ยอมรับการประท้วงใดๆทั้งสิ้น

ตารางรับสมัครในรอบคัดเลือก (Qualified)

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น. โดยมีรายชื่อจังหวัด, สถานที่จัดการแข่งขัน และวันที่จัดการแข่งขัน ดังนี้

ลำดับ จังหวัด สถานที่ วันที่คัดเลือก วันที่ปิดรับสมัครออนไลน์
1 กรุงเทพมหานคร สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 19 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562
2 เชียงใหม่ สนามกีฬา 700 ปี 26 มกราคม 2562 24 มกราคม 2562
3 นราธิวาส สนามค่ายจุฬาภรณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2562 7 กุมภาพันธ์ 2562
4 ขอนแก่น สนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 16 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
5 นครราชสีมา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 17 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562
6 สงขลา สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562
7 กรุงเทพมหานคร สนามซ้อมภายในโรงงานบางกอกกล๊าส 3 มีนาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
National Final รอบสุดท้ายประเทศไทย ณ ไทย ญี่ปุ่น ดินแดง 17 มีนาคม 2562

***ทั้งนี้วันที่คัดเลือกหรือสนามอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กำหนดการในรอบคัดเลือก

08.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิด

10.00- 15.00 น.

ลงทีมทำการแข่งขัน 7 ต่อ 7 รอบแรก (ผู้เล่น 1 คน จะได้เล่น 2 เกมส์ๆ ละ 10 นาที)

15.00 – 16.00 น.

ทางทีมงานประเมินผลและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบไม่เกิน 60 คนสุดท้าย

16.00 - 17.30 น.

ลงทีมทำการแข่งขัน 7 ต่อ 7 รอบสอง (ผู้เล่น 1 คน จะได้เล่น 2 เกมส์ๆ ละ 10 นาที)

17.30 - 18.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อไปร่วมทดสอบ ในรอบสุดท้ายของประเทศไทย จำนวน 10 - 15 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 • รอบคัดเลือก วันที่ 19 มกราคม 2562 – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • รอบสุดท้าย (National Final) วันที่ 9 มีนาคม 2562
 • แค้มป์ เก็บตัว วันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 เพื่อ คัดเลือกเยาวชนที่มีทักษะดีที่สุดจำนวน 10 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ฟุตบอลรายการ FC Bayern Youth Cup 2019 ที่ สนามอลิอันซ์ อารีน่า, เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
 • เดินทางไปฝึกซ้อมและทำการแข่งขันที่ประเทศเยอรมนี วันที่ 11 – 21 พฤษภาคม 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เยาวชนไทยมีโอกาสพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังน้อย
 • วงการฟุตบอลไทยมีโอกาสสร้างนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสู่การแข่งขันระดับโลก