สนามคัดเลือก

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร 20 ม.ค. 2561 ( สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561)

กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) 10 มี.ค. 2561 ( สนามซ้อมภายในโรงงานบางกอกกล๊าส )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561)

ffffff

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ 17 ก.พ. 2561 ( สนามกีฬา 700 ปี )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาคใต้

จังหวัดนราธิวาส 27 ม.ค. 2561 ( สนามค่ายจุฬาภรณ์ )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 24 ก.พ. 2561 (สนามกีฬากองบิน 7)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น 10 ก.พ. 2561 ( สนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)

จังหวัดนครราชสีมา 11 ก.พ. 2561 ( สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาคกลาง - ภาคตะวันออก

จังหวัดอ่างทอง 3 ก.พ. 2561 ( สนามกีฬา อบจ. อ่างทอง )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

จังหวัดชลบุรี 4 ก.พ. 2561 ( สนามโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561)

จังหวัดพิษณุโลก 18 ก.พ. 2561 ( สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)