สนามคัดเลือก

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ สนามบุณยะจินดา ถนนวิภาวดีรังสิต (ครั้งที่1)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2560)

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ สนามบุณยะจินดา ถนนวิภาวดีรังสิต (ครั้งที่2)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560)

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬา 700 ปี

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560)

จังหวัดสุโขทัย ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตสุโขทัย

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560)

ภาคใต้

จัหวัดสงขลา ณ สนามกีฬานาทวีสเตเดี้ยม

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 2 มกราคม 2560)

จังหวัดสุราษฏร์ธานี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 2 มกราคม 2560)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น ณ สนามวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)

จังหวัดอุบลราชธานี ณ สนามกีฬาทุ่งบูรพา

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)

ภาคกลาง - ภาคตะวันออก

จังหวัดชลบุรี ณ สนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตชลบุรี

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)

จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560)