สนามคัดเลือก

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561)

กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาคใต้

จังหวัดนราธิวาส ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 27 มกราคม 2561)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รออัพเดทข้อมูลสนาม)

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)

จังหวัดนครราชสีมา ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561)

ภาคกลาง - ภาคตะวันออก

จังหวัดอ่างทอง ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561)

จังหวัดชลบุรี ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561)

จังหวัดพิษณุโลก ( รออัพเดทข้อมูลสนาม )

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561)