สนามคัดเลือก

กรุงเทพมหานคร

สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 19 มกราคม 2563

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563)

สนามกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 8 มีนาคม 2563

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2563)

ภาคเหนือ

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 16 กุมภาพันธ์ 2563

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

ภาคใต้

สนามปัตตานีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 26 มกราคม 2563

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 23 มกราคม 2563)

สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 9 กุมภาพันธ์ 2563

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

สนามฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 มีนาคม 2563

(สมัครออนไลน์ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)